Milan Kaplan

Logo

Zastupiteľstvo KSK aj so študentmi GYMMI

Dnes sme na župe absolvovali riadne rokovanie zastupiteľstva Košický samosprávny kraj a tentokrát aj za účasti čoskoro maturantov z Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, ktorí si pripravili pre vedenie kraja aj interpelácie.

📍 Pre nás jeden z najdôležitejších bodov bolo nepochybne schválenie VZN o zriadení jazykovej školy pri Gymnáziu, Ľ. Štúra v Michalovciach, tento posledný krok znamená, že od 1. septembra štartujeme na škole ďalšiu novú epochu v postupnej premene školy. ℹ️ Podrobnejšie informácie pre budúcich študentov/poslucháčov prinesieme v najbližšej dobe.

Scroll to Top