Milan Kaplan

Logo

dôležitý krok na ceste k promenáde na šírave

S veľkou radosťou ako člen komisie cestovného ruchu, ktorý sa promenáde venoval už v minulom volebnom období môžem konštatovať, že sme o ďalší výrazný krok bližšie k nášmu cieľu. Košický samosprávny kraj totiž vyhlásil verejné obstarávanie na vybudovanie promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1 862 770 eur bez DPH. Obstarávateľom je krajská Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Bude to najvýznamnejšia investícia KSK pre Zemplínsku Šíravu a verím, že nie posledná.

Právoplatné stavebné rozhodnutie bolo vydané až v decembri 2022 a veľmi dobre vieme akými problémami sme pri tomto procese museli prejsť. Náklady na financovanie realizácie promenády zabezpečí Košický samosprávny kraj a veľmi ma teší najmä to, že sme sa na župe zhodli v tom, že takýto rozvojový projekt je potrebné riešiť aj napriek finančným ťažkostiam všetkých samospráv.

Umiestnenie promenády bude spájať tento priestor v rekreačnom stredisku Kaluža

Stavba má riešiť novú dominantu územia na brehu vodnej nádrže medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava ako celoročne využívanú pešiu promenádu. Presne tak, ako som to popisoval ešte v minulom roku v špeciálnom Vlogu na túto tému, pozrieť si ho môžete tu:

Cieľom promenády na Šírave je zvýšiť atraktivitu územia a prispievať k zlepšeniu služieb v danom území. Územie, na ktorom sa stavba bude nachádzať, je v miernom sklone k vodnej hladine a objekt promenády má celkovo 1160 metrov a je rozložený do troch úsekov. Jeho súčasťou bude aj chodník vedený v kruhu s polomerom 70 metrov, ktorý sa bude nachádzať v zátoke v blízkosti móla.

Scroll to Top